Delegates List

Sr. No. Name of the Delegate Home Shed
1 Mohammed Zeeshan Fatmi SBC
2 Ashish Kuvelkar PUNE
3 Vasudevan Rangachari MAS
4 Sridhar Joshi MAS
5 Balasubramanian Ganesh BGA
6 P V S Praveen Kumar SC
7 Viswanadha Srinivasa Prasad SC
8 Dheeraj Sanghi CNB
9 Jayaram Krishnamurthy* CCH
10 Amit Jitendra Mehta GC
11 Jayant Ramdasi KJT
12 Atharva Ramdasi KJT
13 Pramodh Kommattil SBC
14 Sathish Kumar R MAS
15 Ravi Sundararajan SBC
16 Herambh Patankar Austin – US
17 Akshay D CMJ
18 Sameer Deodhar PUNE
19 Anirudh S KGI
20 Prathamesh Kini BCT
21 Inderjeet Singh Rathod NZM
22 Pradeep Kumar V BZA
23 Sriraman Sampath Kumar MAO
24 Sriramanarayana Karthik MAS
25 Palghat Krishnan Venkatramani SBC
26 Amit Keshri IZN
27 Shashi Keshri IZN
28 Punita Keshri IZN
29 M S Narayanan SBC
30 Himagirish K Rao SBC
31 Anubhab Dey JPG
32 Nivarthi Sankar Aditya LGD
33 Krishnakumar Kannan MAS
34 Amruta Bhate BVI
35 Sandeep Bhate BVI
36 T Sathyanarayanan SBC
37 Venkatgiri Adurty BSL
38 G K Harisharan SBC
39 Pawan Koppa SBC
40 V S Hemant Naidu BSL
41 Dr. G Swaminathan MAS
42 Venkata Satish Guttula KPHN
43 Abhilash Triambak SBC
44 Sachin Suhas Buddhisagar NK
45 Rahul Sharma KYN
46 Gowrisankar Rajaramanan MAS
47 Vibhav Pothare NEU
48 Tapan Pal BGA
49 Samir Desai* ST
50 Rakesh Joshi U MAS
51 Aravind S MAS
52 Sethuraman V P MAS
53 Prabhu R MAS
54 Nikhil Ashok MAS
55 Siddharth Singh TLHR
56 K Kailash Kumar MAS
57 Deepak Balkrishna Modgekar PNVL
58 Gaurav R Bhandari CSMT
59 Venkataraman Seshadri MAS
60 Abhinav Bhattacharjee MAO
61 Apurva Bahadur PUNE
62 Shyama Dutta PUNE
63 Shishir Jairam SBC
64 Venkataraaman S. MAS
65 Saurabh Vinayak Chaudhari JL
66 Ranjit Ramchandra Pendse PUNE
67 Surya Jeedigunta HYB
68 Ashwin Gandhi MBM
69 V V Ramesh Chandra BZA
70 Jayakar Sunkara BZA
71 Abhijay Chakraborty NJP
72 Kontham Hari Prasad Reddy SC
73 Khalid Hussain Kagzi ST
74 Raghuraman Rajagopalan Aiyer MNDY
75 W/o. Raghuraman Rajagopalan Aiyer MNDY
76 S/o. Raghuraman Rajagopalan Aiyer MNDY
Advertisements